Urodzinowy turniej padla Fabryki Energii by CUPRA już w weekend 9-10. grudnia!

Na sportowo świętujemy DRUGIE urodziny Fabryki Energii!

We are celebrating the SECOND birthday of the club FABRYKA ENERGII by PLAYING!

Kurier Szczeciński
Zdjęcie archiwalne: Tak wyglądało zaproszenie na otwarcie Fabryki Energii w mediach. Kto był?

Już dwa lata minęły od rozpoczęcia padlowej działalności na mapie Szczecina. Zapraszamy do wspólnego świętowania dynamicznego rozwoju tego sportu w naszym województwie! 

Two years have passed since the start of padel activity on the map of Szczecin. We invite you to celebrate the dynamic development of this sport in our region!

ETAP 1 : Urodzinowy turniej PADLA

W weekend 9-10. grudnia w Fabryce Energii odbędzie się ostatni w tym roku klubowy turniej z serii PUCHAR BABOLATA PFP FABRYKI ENERGII , okazyjnie nazwany URODZINOWYM TURNIEJEM FABRYKI ENERGII by CUPRA.  Turniej rozgrywany będzie w kategoriach A, B, C, juniorzy do lat 12 i juniorzy do lat 10, w związku z czym osoby na KAŻDYM poziomie zaawansowania i wieku znajdą coś dla siebie.  Zawodnicy podczas tych rozgrywek zbierają punkty do klasyfikacji generalnej graczy w Polsce w odpowiednich dla siebie kategoriach oraz walczą o WARTOŚCIOWE NAGRODY od partnerów turnieju.

 

STAGE 1 : Fabryka Energii Birthday Padel Tournament

The tournament will take place on the weekend 9-10. of December. It will be the last chance to compete at the  BABOLAT CUP PFP Fabryka Energii, occasionally named .Fabryka Energii Birthday Padel Tournament’, this year. The tournemant will be held in categories A, B and C, juniors 12&under and kids 10& under, so people of ALL SKILL LEVELS willfind something for themselver. During this tournament players gaiin points for the general classification of players in Poland and fight for VALUABLE PRIZES from tournament partners.  

Informacje o turnieju 

Nazwa turnieju:

Turniej Urodzinowy Fabryki Energii by CUPRA z cyklu Puchar Babolata PFP Fabryki Energii

Miejsce:

FABRYKA ENERGII, Łukasińskiego 110, Szczecin

Dyrektor turnieju:

Barbara Maciocha
Telefon: 504 961 122; basia@fabryka-energii.com.pl

Kategorie:

Dorośli: OPEN A, B, C 

Dzieci*: Junior do lat 12 (żółta piłka) i Junior do lat 10 (zielona piłka)

Termin: 

Kategorie:

A: 09.12.2023 10.00-14.30*

B: 09.12.2023 14.30-19.00*

C: 10.12.2023 13.30-18.00*

Junior 10.12.2023 10.00-12.00*

Kids 10.12.2023 12.00-13.30*

*Podział na grupy jest zależny od liczby zapisanych drużyn

*Godzina rozpoczęcia może być zmieniona w zależności od liczby zapisanych osób

*Poszczególne grupy mogą startować o różnych godzinach- dokładne godziny startu zależą od liczby zgłoszonych par

System gry:

Zależny od liczby zgłoszonych par

Ranga: 

Klubowa PFP

Wpisowe: 

OPEN: Online 100zł/os. z roczną licencją PFP, bez licencji 120zł/os.

Płatność w recepcji: dodatkowe 20zł/kategorię

Dwie kategorie:  Online170zł

Dzieci*: 50zł/os

*Zniżka dla rodzeństwa: 40zł/os

KONIEC ZAPISÓW:

środa 06/12/2023 godzina 23.59 

W komentarzu do zapisów prosimy o napisanie nazwiska osoby w parze. Każdą osobę z pary obowiązuje zapisanie się i opłacenie wpisowego, najlepiej online (tańsza opcja).

Plan gier: 

Piątek 08/12/2023 godzina 18.00

Dyrektor turnieju rezerwuje sobie prawo do zmiany formatu gier i godziny rozpoczęcia turnieju na podstawie zgłoszonej liczby zawodników. 

Nagrody główne:

Wartościowe nagrody od partnerów turnieju: 

CUPRA i BABOLAT

 Limit miejsc:

8 par/kategorię

16 osób kat. dzieci i juniorzy

Rozstawienie:

Według rankingu PFP. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Dzikich Kart

Licencja:

Wykupując licencję Polskiej Federacji Padla, otrzymujesz super koszulkę PPT i nie płacisz licencji jednorazowych przy każdym turnieju. Przyczyniasz się też do rozwoju padla w Polsce! Koszt licencji ważnej przez 12 miesięcy to 100zł/os

Opłata za licencję:

Polska Federacja Padla:
96 9291 0001 0180 0760 2000 0010
Polska Federacja Padla
Al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa

Prosimy o posiadanie dowodu wpłaty w dniu turniejowym.

Zdjęcie archiwalne: Licznie przybyli mogli pograć w padla podcza treningów i mini rozgrywek.

Tournament name:

Fabryka Energii Birthday Tournament 

Place:

Fabryka Energii, Łukasińskiego 110, Szczecin

Tournament Director:

Barbara Maciocha
Phone: 504 961 122; basia@fabryka-energii.com.pl

Categories:

Adults: OPEN A, B, C

Children*: Junior under 12 (yellow ball) and Junior under 10 (green ball)

Categories:

A: 09/12/2023 10.00-14.30*

B: 09/12/2023 14.30-19.00*

C: 10/12/2023 13.30-18.00*

Junior 10/12/2023 10.00-12.00*

Kids 10/12/2023 12.00-13.30*

*The division into groups depends on the number of registered teams

*The starting time may be changed depending on the number of registered people

*Individual groups may start at different times – the exact starting times depend on the number of registered pairs

Game system:

Depends on the number of couples registered

Rank:

Club PFP

Entry fee:

OPEN: Online PLN 100/person. with an annual PFP license, without a license PLN 120/person.

Payment at the reception: additional PLN 20/category

Two categories: Online 170 PLN

Children*: PLN 50/person

*Discount for siblings: PLN 40/person

END OF REGISTRATION:

Wednesday 06/12/2023 23.59

In the comment to the entries, please write the name of the person in the pair. Each person in the pair is required to sign up and pay the entry fee, preferably online (cheaper option).

Schedule:

Friday 08/12/2023 at 18.00

The tournament director reserves the right to change the game format and start time of the tournament based on the number of players registered.

Main prizes:

Valuable prizes from tournament partners

Number of pairs limit:

8 pairs/category

16 people, children and juniors category

Seeding:

According to the PFP ranking. The Organizer reserves the right to award Wild Cards.

License:

By purchasing a license from the Polish Padel Federation, you receive a great PPT T-shirt and you do not have to pay one-time licenses for each tournament. You also contribute to the development of padel in Poland! The cost of a license valid for 12 months is PLN 100/person

License fee:

Polish Padel Federation:
96 9291 0001 0180 0760 2000 0010
Polish Padel Federation
Al. Heroes of September 12
02-389 Warsaw

Please bring proof of payment on the tournament day.

Turniej PADLA w Fabryce Energii to tylko pierwszy etap świętowania urodzin Fabryki Energii. Już wkrótce informacja o kolejnych etapach świętowania. Do zobaczenia w Fabryce Energii!

The PADEL tournament at the Fabryka Energii is only the first stage of celebrating the birthday of the Energy Factory. Information about the next stages of the celebration will be coming soon!

See you at Fabryka Energii!

Nowy partner Fabryki Energii

Nowy etap w rozwoju Fabryki Energii podkreśla nawiązanie współpracy z marką CUPRA reprezentowaną przez GRUPA CICHY- ZASADA. Całemu turniejowi będą towarzyszyć oferty samochodów tej marki, która przygotowała cenne upominki do rozlosowania wśród zawodników turnieju. 
 

 

Facebook
Twitter
Email

DARMOWA GODZINA GRY W PADLA

Zostaw nam swój email – dostaniesz godzinę gry w padla za darmo.

Zapisując się zgadzasz się na przesyłanie komunikacji marketingowej zgodnie z Polityką Prywatności.