Mistrzostwa Województwa PPT Fabryki Energii by Amber Park Spa

W weekend 14. i 15. stycznia 2023 roku w Fabryce Energii odbędą się pierwsze w historii działania klubu Mistrzostwa Województwa PFP Fabryki Energii w PADLU! Rozgrywki są też pierwszym z pięciu turniejów eliminacyjnych do Igrzysk Europejskich, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca w Krakowie! Turniej rozgrywany jest w kilku kategoriach i zachęca do zabawy i wspólnej gry osoby na KAŻDYM poziomie zaawansowania. Zawodnicy podczas tych rozgrywek zbierają punkty do klasyfikacji generalnej graczy w Polsce w odpowiednich dla siebie kategoriach oraz walczą o WARTOŚCIOWE NAGRODY od partnerów turnieju: hotelu Amber Park Spa oraz firmy BABOLAT.

On the weekend of January 14 and 15th, Fabryka Energii will host the first in the polish history Regional Championships PFP Fabryka Energii by Amber Park Spa! We collect entries in two main categories, open and junior, divided into several groups: A, B, C, woman and mixed for adults, and yellow and orange for kids. Regional Championships are a part of a Polish Padel Tour, a tour that is prestigeous and abundant in points towards the PPT ranking. Winners are given valuable prizes from the main sponsor: BABOLAT! 

Termin: 

14-15/01/2023 kat. OPEN & MIXED

15/01/2023 młodzież do 16. roku życia i kobiety

Nazwa turnieju:

Mistrzostwa Województwa PPT Fabryki Energii by Amber Park Spa

Miejsce:

FABRYKA ENERGII, Łukasińskiego 110, Szczecin

Dyrektor turnieju:

Barbara Maciocha
Telefon: 504 961 122

Kategorie:

Dorośli: OPEN A, B, C, Kobiety, Mikst

Juniorzy: poziom żółty i pomarańczowy

System gry:

Zależny od liczby zgłoszonych par

Ranga: 

Polish Padel Tour

Wpisowe: 

OPEN: Online 90zł/os. z roczną licencją PFP, bez licencji 110zł/os.

JUNIOR: 40zł/os

Płatność w recepcji- dodatkowe 20zł/osobę

Druga kategoria: dodatkowe 50 zł (płatne na miejscu)

Dyrektor turnieju:

Barbara Maciocha, 504 961 122, basia@fabryka-energii.com.pl

Start:

Sobota 14/01/2023, godzina 09.00* Niedziela 15/01/2023 godzina 09.00* 

*Podział na grupy jest zależny od liczby zapisanych drużyn

*Godzina rozpoczęcia może być zmieniona w zależności od liczby zapisanych osób

*Dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii zostaną podane po zakończeniu zapisów

KONIEC ZAPISÓW:

środa 11/01/2023 godzina 22.00

*DZIECI:  środa 18/01/2023 godzina 22.00

W komentarzu do zapisów prosimy o napisanie nazwiska osoby w parze. Każdą osobę z pary obowiązuje zapisanie się i opłacenie wpisowego, najlepiej online (tańsza opcja).

Plan gier: 

Piątek 13/01/2023 godzina 18.00

Dyrektor turnieju rezerwuje sobie prawo do zmiany formatu gier i godziny rozpoczęcia turnieju na podstawie zgłoszonej liczby zawodników. 

Nagrody główne:

Vocher hotelu Amber Park Spa oraz nagrody ufundowane przez firmę BABOLAT

Limit miejsc:

16 par/poszczególnej kat. open

16 osób kat. junior

Rozstawienie:

Według rankingu PFP. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Dzikich Kart.

Licencja:

Wykupując licencję Polskiej Federacji Padla, otrzymujesz super koszulkę PPT i nie płacisz licencji jednorazowych przy każdym turnieju. Przyczyniasz się też do rozwoju padla w Polsce! Koszt licencji ważnej przez 12 miesięcy to 100zł/os

Opłata za licencję:

Polska Federacja Padla:
96 9291 0001 0180 0760 2000 0010
Polska Federacja Padla
Al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa

Prosimy o posiadanie dowodu wpłaty w dniu turniejowym.

ZAPISY

By zapisać się na turniej kliknij TUTAJ  (lub w niebieski przycisk poniżej) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Date:

14-15/01/2023 cat. OPEN & MIXED

15/01/2023 women,  youth up to 16 years of age, yellow and orange

Tournament name:

Mistrzostwa Województwa PPT Fabryki Energii by Amber Park Spa

Adres:

Fabryka Energii, Łukasińskiego 110, Szczecin

Tournament Director:

Barbara Maciocha

Phone: 504 961 122

Categories:

Adults: OPEN A, B, C, Women, Mixed 

Juniors: yellow and orange level

Game system:

Depends on the number of entered couples. 

Rank:

Polish Padel Tour

Entry fee:

OPEN: Online PLN 90/person with an annual PFP license, without a license PLN 110/person

JUNIOR: PLN 40/person

Payment at the reception – additional PLN 20 / person

Second category- additional 50zł (paid on site)

Tournament director:

Barbara Maciocha, 504 961 122, basia@fabryka-energii.com.pl

Start time:

Saturday 14/01/2023, 09.00 a.m.*    Sunday 15/01/2023 09.00 a.m.*

*Grouping depends on the number of saved groups

*Start time may be changed depending on the number of people enrolled

*Exact starting hours will be published after the end of sign up

END OF REGISTRATION:

Wednesday, January 11th, 2023, 10 p.m

*KIDS: Wednesday January 18th, 2023, 10 p.m.

In the comment to the sign up, please write a name of the partner. Each person is responsible for signing himself up and paying the entry fee, preferably online (cheaper option).

Tournament schedule:

Friday 13/01/2023 at 6.00 p.m.

The tournament director reserves the right to change the format of the games and the starting time of the tournament based on the number of players entered.

Prizes:

Amber Park Spa Voucher and prizes funded by BABOLAT

Number of playing pairs limit:

16 pairs/individual open category

16 people, junior category

Seeding:

According to the PFP ranking. The Organizer reserves the right to grant Wild Cards.

License:

By purchasing a license of the Polish Padel Federation, you get a PPT T-shirt and you do not pay one-time licenses for each tournament. You also contribute to the development of padel in Poland! The cost of a license valid for 12 months is PLN 100/person

License fee:

Polish Padel Federation:

96 9291 0001 0180 0760 2000 0010

Polish Padel Federation

Al. Heroes of September 12

02-389 Warsaw

 

Please bring proof of payment on tournament day.

REGISTRATION

To register for the tournament, click HERE (or the blue button below) and follow the instructions.

In case you encounter any problems during the registration phase, please contact the tournament director for help: Barbara Maciocha +48 504 961 122 or basia@fabryka-energii.com.pl. Barbara is fluent in English and understands German

Wartościowe nagrody może zdobyć KAŻDY uczestnik!

Na zwycięzców kategorii OPEN A czekają wartościowe vouchery do hotelu Amber Park Spa! Wszyscy finaliści dostaną vouchery do sklepu firmowego BABOLAT, a niektóre nagrody rozlosujemy wśród wszystkich uczestników!

 

Anyone can be drawn to win valuable prizes!

Valuable vouchers to the Amber Park Spa hotel await the winners of the OPEN A category! All finalists will receive vouchers to the BABOLAT company store, and some prizes will be raffled among all participants!

Dzieci także mają swój turniej!

Kids also have their own tournament!

Zapraszamy zarówno te dzieci, które miały już styczność z PADLEM, a może nawet rozgrywały turniej w ramach Warsztatów Rakietowych, zajęć PADEL KIDS lub brały udział w poprzednim Turnieju KIDS oraz CAŁKIEM NOWYCH ZAWODNIKÓW, którzy dopiero chcą zobaczyć czy PADEL to sport dla nich.

Dla najmłodszych przygotowane będą gry i zabawy z nagrodami uderzając pomarańczowymi piłkami, starsi rozegrają turniej w stylu AMERICANO. Dzieci zapisywane są na turniej indywidualnie, w trakcie turnieju grają w parze systemem „każdy z każdym”.

Uwaga! Turniej dzieci odbędzie się tydzień PO rozgrywkach dla dorosłych, tj. 21.01.2023

ZAPISY

By zapisać dziecko na turniej kliknij TUTAJ  (lub w niebieski przycisk poniżej) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

We invite both those children who have already had contact with PADEL, and maybe even played a tournament as part of Racket Workshops, PADEL KIDS classes or took part in the previous KIDS Tournament, and ALL NEW PLAYERS who just want to see if PADEL is a sport for them. 

For the youngest there will be games and activities with prizes using orange balls (ORANGE LEVEL), the older ones (YELLOW LEVEL, up to 13 years old) will play an AMERICANO-style tournament. Children are registered for the tournament individually, during the tournament they play in pairs in the „everyone with everyone” format.

Kids and junior tournament will take place a week later than the adult one, on the 21.01.2023

REGISTRATION

To register your child for the tournament, click HERE (or the blue button below) and follow the instructions.

Do zobaczenia w Fabryce Energii!
See you all in Fabryka Energii!

Wartościowe nagrody może zdobyć KAŻDY uczestnik!

Na zwycięzców czekają wartościowe vouchery do hotelu Amber Park Spa oraz firmowego sklepu BABOLAT. Część nagród będzie losowana!

 

Kids also have their own tournament!

Valuable vouchers to the Amber Park Spa hotel await the winners of the OPEN A category! All finalists will receive vouchers to the BABOLAT company store, and some prizes will be raffled among all participants!

Facebook
Twitter
Email

DARMOWA GODZINA GRY W PADLA

Zostaw nam swój email – dostaniesz godzinę gry w padla za darmo.

Zapisując się zgadzasz się na przesyłanie komunikacji marketingowej zgodnie z Polityką Prywatności.