Pierwszy turniej Puchar Babolata PPT Fabryki Energii już w weekend 18-19 marca!

W weekend 18. i 19. marca 2023 roku w Fabryce Energii odbędzie się pierwszy w tym roku klubowy turniej z serii PUCHAR BABOLATA PFP FABRYKI ENERGII. Turniej rozgrywany będzie w kategoriach A, B, C, juniorzy i KIDS i zachęca do zabawy i wspólnej gry osoby na KAŻDYM poziomie zaawansowania. Zawodnicy podczas tych rozgrywek zbierają punkty do klasyfikacji generalnej graczy w Polsce w odpowiednich dla siebie kategoriach oraz walczą o WARTOŚCIOWE NAGRODY od partnera turnieju- firmy BABOLAT.

On the weekend of March  18 and 19th, Fabryka Energii will host the first club series tournament PUCHAR BABOLATA PFP FABRYKI ENERGII. We collect entries in two main categories, open and junior, divided into several groups: A, B, C for adults, and yellow (junior) and orange(kids) for children. The tournament is under Polish Padel Federation and participants gather points towards the PPT rankings.  Winners are given valuable prizes from the main sponsor: BABOLAT!  

Nazwa turnieju:

Puchar Babolata PPT Fabryka Energii

Miejsce:

FABRYKA ENERGII, Łukasińskiego 110, Szczecin

Dyrektor turnieju:

Barbara Maciocha
Telefon: 504 961 122;

Email: basia@fabryka-energii.com.pl

Kategorie:

Dorośli: OPEN A, B, C 

Dzieci: Junior (żółta piłka) i Kids (pomarańczowa piłka)

Termin: 

Kategorie:

A: 18.03.2023 10.00-14.30*

B: 18.03.2023 14.30-19.00*

C: 19.03.2023 13.30-18.00*

Junior 19.03.2023 10.00-12.00*

Kids 19.03.2023 12.00-13.30*

*Podział na grupy jest zależny od liczby zapisanych drużyn

*Godzina rozpoczęcia może być zmieniona w zależności od liczby zapisanych osób

*Poszczególne grupy mogą startować o różnych godzinach- dokładne godziny startu zależą od liczby zgłoszonych par

System gry:

Zależny od liczby zgłoszonych par

Ranga: 

Klubowa PFP

Wpisowe: 

OPEN: Online 90zł/os. z roczną licencją PFP, bez licencji 110zł/os.

Druga kategoria: 50zł/ płatne na miejscu

Dzieci: 60zł/os

KONIEC ZAPISÓW:

środa 15/03/2023 godzina 23.59 

W komentarzu do zapisów prosimy o napisanie nazwiska osoby w parze. Każdą osobę z pary obowiązuje zapisanie się i opłacenie wpisowego, najlepiej online (tańsza opcja).

Plan gier: 

Piątek 17/03/2023 godzina 18.00

Dyrektor turnieju rezerwuje sobie prawo do zmiany formatu gier i godziny rozpoczęcia turnieju na podstawie zgłoszonej liczby zawodników. 

Nagrody główne:

Vouchery ufundowane przez firmę BABOLAT

Limit miejsc:

8 par/poszczególnej kat. A, B i C

12 osób kat. dzieci i juniorzy

Rozstawienie:

Według rankingu PFP. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Dzikich Kart

Licencja:

Wykupując licencję Polskiej Federacji Padla, otrzymujesz super koszulkę PPT i nie płacisz licencji jednorazowych przy każdym turnieju. Przyczyniasz się też do rozwoju padla w Polsce! Koszt licencji ważnej przez 12 miesięcy to 100zł/os

Opłata za licencję:

Polska Federacja Padla:
96 9291 0001 0180 0760 2000 0010
Polska Federacja Padla
Al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa

Prosimy o posiadanie dowodu wpłaty w dniu turniejowym.

ZAPISY

By zapisać się na turniej, kliknij TUTAJ lub na niebieski przycisk poniżej, wybierz swoją kategorię, i postępuj według instrukcji. 

W razie jakichkolwiek problemów podczas rejestracji, skontaktuj się z dyrektorem turnieju: Barbara Maciocha, 504 961 122 lub basia@fabryka-energii.com.pl.

Tournament name:

Puchar Babolata PPT Fabryka Energii

Adres:

Fabryka Energii, Łukasińskiego 110, Szczecin

Tournament Director:

Barbara Maciocha

Phone: 504 961 122

Email: basia@fabryka-energii.com.pl 

Categories:

Adults: OPEN A, B, C

Juniors: yellow and orange level

Date:

Categories: 

A: 18.03.2023 10.00-14.30*

B: 18.03.2023 14.30-19.00*

C: 19.03.2023 13.30-18.00*

Junior 19.03.2023 10.00-12.00*

Kids 19.03.2023 12.00-13.30*

*Grouping depends on the number of saved groups

*Start time may be changed depending on the number of people enrolled

*Exact starting hours will be published after the end of sign up

Game system:

Depends on the number of entered couples. 

Rank:

Club Polish Padel Federation

Entry fee:

OPEN: Online PLN 90/person with an annual PFP license, without a license PLN 110/person

JUNIOR: PLN 60/person

Payment at the reception – additional PLN 20 / person

Second category- additional 50zł (paid on site)

END OF REGISTRATION:

Wednesday, March 15th, 2023, 10 p.m

In the comment to the sign up, please write a name of the partner. Each person is responsible for signing himself up and paying the entry fee, preferably online (cheaper option).

Tournament schedule:

Friday 17/03/2023 at 6.00 p.m.

The tournament director reserves the right to change the format of the games and the starting time of the tournament based on the number of players entered.

Prizes:

BABOLAT equipment vouchers

Number of playing pairs limit:

Categories A, B, C – 8 pairs per category

Junior categories: 12 kids per category

Seeding:

According to the PFP ranking. The Organizer reserves the right to grant Wild Cards.

License:

By purchasing a license of the Polish Padel Federation, you get a PPT T-shirt and you do not pay one-time licenses for each tournament. You also contribute to the development of padel in Poland! The cost of a license valid for 12 months is PLN 100/person

License fee:

Polish Padel Federation:

96 9291 0001 0180 0760 2000 0010

Polish Padel Federation

Al. Heroes of September 12

02-389 Warsaw

 

Please bring proof of payment on tournament day.

REGISTRATION

To register for the tournament, click HERE (or the blue button below) and follow the instructions.

In case you encounter any problems during the registration phase, please contact the tournament director for help: Barbara Maciocha +48 504 961 122 or basia@fabryka-energii.com.pl. Barbara is fluent in English and understands German

Dzieci także mają swój turniej!

Kids also have their own tournament!

Zapraszamy zarówno te dzieci, które miały już styczność z PADLEM, a może nawet rozgrywały turniej w ramach Warsztatów Rakietowych, zajęć PADEL KIDS lub brały udział w poprzednim Turnieju KIDS oraz CAŁKIEM NOWYCH ZAWODNIKÓW, którzy znają zasady i punktację gry w padla i czują się na siłach do dołączenia do aktualnie grających dzieci. 

ZAPISY

By zapisać dziecko na turniej kliknij TUTAJ  (lub w niebieski przycisk poniżej) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

We invite both those children who have already had contact with PADEL, and maybe even played a tournament as part of Racket Workshops, PADEL KIDS classes or took part in the previous KIDS Tournament, and ALL NEW PLAYERS who know the rules and point system of padel game and feel strong enough to join the playing kids. 

REGISTRATION

To register your child for the tournament, click HERE (or the blue button below) and follow the instructions.

Do zobaczenia w Fabryce Energii!
See you all in Fabryka Energii!
Facebook
Twitter
Email

DARMOWA GODZINA GRY W PADLA

Zostaw nam swój email – dostaniesz godzinę gry w padla za darmo.

Zapisując się zgadzasz się na przesyłanie komunikacji marketingowej zgodnie z Polityką Prywatności.